עו"ד דיני מיסים 052-8440752 עו"ד שמחה כהן


וועדות מס הכנסה

ועדות כופר ברשות המיסים אשר דנות בנושאי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, מכס, מס קניה, שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר על נישום.

גילוי מרצון 

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים  מסוימים.

קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים

ניתן יהיה, במסגרת הנוהל, לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, המדווחים בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הקיזוז ו/או תביעת הזיכויים יעשו בהתאם

לפי העניין.  הפסדים וזיכויים אשר לא נוצלו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי מרצון- לא יותרו בקיזוז ו/או לניצול בשנים שלאחר מכן.

%d בלוגרים אהבו את זה: