עו"ד דיני צבא 052-8440752 ייצוג חיילים בבית דין צבאי. עו"ד שמחה כהן


עו"ד וועדה רפואית בצבא  עו"ד חקירות מצ"ח  עו"ד ייצוג בעבירות אלימות  עו"ד ייצוג בעבירות רכוש עורך דין צבאי 

עו"ד ייצוג בתיקי סמים בצבא   עו"ד ייצוג בתיקי עריקות והשתמטות  עו"ד ייצוג חיילים בבית דין צבאי

עו"ד לדיני צבא ובטחוןעו"ד עריקות  עו"ד ערעור על פרופיל נפשי  עו"ד ערעור על פרופיל רפואי  עו"ד פרופיל צבאי 

עו"ד צבאי

חשוד או נאשם בעבירה? יש לך זכות להיוועצות בעורך דין 

בעבירה טענת חוסר אשמה לאחר קריאת כתב האישום עם סיום פרשת התביעה רשאי הנאשם, או סנגורו, לטעון כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה. במקרה כזה, היה בית הדין סבור כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה – יזכה את הנאשם; 

דבר הנאשם- לא זוכה הנאשם ניתן בידו לנהוג באחת מאלה: להעיד כעד הגנה, ואז יהיה עשוי להיחקר חקירה שכנגד או להימנע מהעיד. 

שתיקת הנאשם- הימנעות הנאשם מלהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע. 

פרשת ההגנה -יכול הנאשם או סנגורו להביא לפני בית הדין עדי הגנה ושאר ראיות ההגנה; ורשאי הוא, לפני שיביא עדים, לומר דברי פתיחה לפרשת ההגנה. חשוב לדעת- ישנה ועדה שרשאית לעיין בכל עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי, לאחר שפסק הדין נעשה חלוט ולהמתיקו או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי..!

קיימות עוד עשרות זכויות חוקתיות שאי אפשר לפורטן כאן ושחייבות בדיקה מעמיקה.

%d בלוגרים אהבו את זה: