עורך דין חדלות פירעון 052-8440752 עו"ד שמחה כהן


עורך דין הוצאה לפועל

חדלות פירעון מהי

השימוש באשראי מהווה חלק בלתי נפרד מחיי הכלכלה. כמעט כל אדם או תאגיד משתמש באשראי במהלך פעילותו – נטילת משכנתה לצורך קניית דירת מגורים, רכישת מוצרים בתשלומים, עסקאות מימון פיננסיות מורכבות ועוד. הסיכון שמשאביו של מקבל האשראי לא יספיקו לתשלום מלוא חובותיו הוא חלק בלתי נפרד מהשימוש באשראי. סיכון זה עומד במקרים רבים במוקד חיי הכלכלה. התממשותו של סיכון זה מכונה חדלות פירעון. חדל הפירעון יכול להיות אדם פרטי שנקלע לקשיים כלכליים אך גם חברה ציבורית גדולה שאינה יכולה לשלם איגרות חוב שהנפיקה (מתוך הצע"ח הממשלה 1027)

מהי מטרת חוק חדלות פירעון 

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא logo-dan-1-1.jpg
עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל